Funderingsonderzoek asfaltboring en bodemonderzoek

funderingsonderzoek asfaltboring bodemonderzoek

Een funderingsonderzoek met asfaltboring en bodemonderzoek hebben wij afgelopen week in opdracht van Arcadis uitgevoerd bij het GVB. Het busstation Garage Zuid is geasfalteerd en onder deze laag kan een puin of ophoog laag aanwezig zijn die onderzocht moest worden, ook op asbest. Hiervoor hebben wij grondboringen en asfaltboringen gedaan, asbestgaten gegraven en peilbuizen geplaatst. Alle bodemmonsters zijn genomen volgens de NEN5740, NEN5707, NEN5897 en CROW210.
Al met al een flinke klus op een groot terrein. Bij dit verkennend bodemonderzoek hebben wij 24 boringen gemaakt, eerst met een diameter van 12 cm en indien nodig daarna van 35 cm.  Gelukkig werden Jeroen Kipp en Mark Boon geassisteerd door 2 veldwerkers in opleiding. 
Zo zorgen we voor een: “schone bodem voor toekomstige generaties” en meteen voor opvolging in ons vak.
Arcadis bedankt voor de mooie opdracht en Bram Gerards voor de prettige samenwerking.

Wilt u een uitgebreid funderingsonderzoek met asfaltboring en bodemonderzoek uit laten voeren neem dan contact op met Jeroen Kipp 06-19943872 planning@groundresearch.nl