Skip to content

Onze expertises

milieukundig onderzoek

Onderzoek

veldwerk voor milieukundig onderzoek

Uw veldwerkspecialist voor het uitvoeren van: 

• (water)bodemonderzoek

• grondwateronderzoek

• asbestonderzoek

• monitoringspeilbuizen plaatsen

Onze veldwerkteams zijn ervaren en gecertificeerd. Vanuit Wormerveer en Dordrecht zijn ze flexibel inzetbaar voor een grote regio.

Handmatig én machinaal.

Veldwerk voeren we handmatig uit met compact gereedschap bijvoorbeeld bij kabels en leidingen, langs de weg en op lastig bereikbare locaties zoals  woningen, gebouwen of tuinen.

Als het handmatig niet uitvoerbaar is, gaan we machinaal verder. Voor diepe boringen, grote projecten of puinhoudende grond draaien we onze hand niet om maar zetten de Sonic Drill krachtpatsers in.

 

 

 

Duurzaam Verwarmen - boren gesloten energiesystemen

Duurzaam verwarmen

boringen voor gesloten energiesystemen

Aardwarmte is de energie van de toekomst. Milieuvriendelijk, voordelig en altijd beschikbaar!

Bent u particulier, installateur, architect of projectontwikkelaar? Wij leggen warmtelussen aan  d.m.v. een gesloten bronsysteem. Meer informatie vindt u op: 123bodemenergie.nl

123bodemenergie 

Flexibel en snel inzetbaar zijn onze 3 boorteams.

De Sonic Drill machines kunnen zowel spoelend als verdringend boren. Per project wordt bepaald wat de beste techniek is.

Spoelboren kan tot grote diepte, 150 meter.

Verdringend boren kunnen wij als één van de weinigen in Nederland. Tot 80 meter diep kan er met deze techniek schoner gewerkt worden.  Verontreiniging wordt niet verspreid, er is geen versmering en er komt geen grond vrij.

Van A tot Z verzorgd.

Vooronderzoek bodem, regelgeving en vergunning.

• Berekeningen en ontwerpen.

• Uitvoering grondboringen en aanleg warmtelus.

• Afvoer van eventueel vrijkomende grond via zusterbedrijf Groba Groep.

boringen gesloten energiesysteem

Duurzaam beregenen

aanleg van waterbronnen

sproeislim wormerveer 

Milieuverantwoord en voordelig uw tuin beregenen in droge zomers? Wij maken het mogelijk.

Wilt u een mooie groene tuin tijdens een droge zomer, zonder drinkwater te verspillen? Met een eigen waterput kunt u grondwater oppompen en de tuin beregenen. Zo bespaart u duizenden liters drinkwater per sproeibeurt. Wist u dat een tuin van 500 m2 per keer minstens 6000 liter water verbruikt!

Voor particulieren en bedrijven boren wij op maat. Onze machinale boorinstallaties kunnen op grote en kleine locaties terecht. Onze ervaren boormeesters zijn gecertificeerd en gaan respectvol om met uw perceel.

Kijk ook eens bij sproeislim.nl

Wij kunnen u adviseren over de lokale regelgeving en bodemgesteldheid. Geen enkele tuin en grondlaag is dezelfde, daarom maken we voor ieder een passend plan. Uw investering in een groene toekomst geeft een langjarig rendement en valt zeker niet in het water.

voorboren sondering Ground Research

Geotechnisch werk

Voorboren voor Sondeerstellingen

Geotechnische adviesbureaus en bedrijven helpen wij met voorboren.

Moet uw sondering stoppen door een ondoordringbare laag of bodemvreemd materiaal? 

Wij plaatsen een casing door de harde laag heen zodat u verder kan sonderen naar de gewenste diepte.

bronnering Ground Research

Bronbemalen

aanleg bemalingsfilters & ontlastfilters

Wilt u droog werken aan riolering, bouwputten, tunnels of kelders? Wij plaatsen bemalingsfilters voor het onttrekken van grondwater.

Om het barsten van de bodem te voorkomen plaatsen wij ontlastfilters onder de afsluitende laag van uw  te ontgraven project.

bronbemaling amsterdam

Bemaling voor bouwproject  Amsterdam

Grondboor werkzaamheden

In-situ sanering

aanleg injectiesystemen

Bodemreiniging op locatie met injectiesysteem. 

Op bebouwde locaties zoals woonwijken en industriële complexen is het lastig grond te saneren door afgraving. Het geeft te veel omgevingsoverlast en kan zeer kostbaar zijn.

Wij leggen injectie systemen aan om lokaal de bodem te reinigen. De grond wordt niet verplaatst en de bodemopbouw en structuur worden behouden. 

Met onze multi-inzetbare boorstellingen kunnen wij uiteenlopende locaties bereiken. Zelfs onder bestaande bebouwing.

Graag denken we met u mee voor een schone oplossing.

hellingmeter Ground Research

Hellingmeters plaatsen

aanleg monitoringsysteem meettechniek

Voor het monitoren van grondzetting en vervorming in waterkeringen kunnen wij uw hellingmeters plaatsen. 

 

GroundResearch grondonderzoek machines

Machines en materialen

op alles voorbereid

Door de combinatie van mens en machine maken wij meer mogelijk.

Beschikbare boorstellingen met ervaren team.

• Roto Sonic SRS  7.5 ton

• Roto Sonic PL     4.5 ton

• Roto Sonic XL     15  ton

 

Voor handmatig onderzoek zijn 6 teams continu op pad met volledig uitgeruste veldwerkbussen.

 

Bel met onze specialisten voor de beste bodem oplossingen.

Wij zijn voor geen gat te vangen.