Mark Boon gecertificeerd veldwerker.

Mark-Boon-Ground-research-Veldwerk

Een felicitatie waard! Mark Boon heeft na een gedegen inwerkperiode onder leiding van Jeroen Kipp de audits met goed gevolg afgesloten. En is nu gecertificeerd voor:

SIKB 2000 – 2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
– SIKB 2000 – 2002 – Het nemen van grondwatermonsters
– SIKB 2000 – 2003 – Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
– SIKB 2000 – 2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem

Namens alle collega’s van Ground Research, gefeliciteerd! En heel veel plezier en succes in het veld.

Wilt u ook verkennend bodemonderzoek uit laten voeren, neem dan contact op planning@groundresearch.nl