Compostkeuring voor Greenbox

compostkeuring Ground Research

Regelmatig bemonsteren wij voor het compostering bedrijf de Greenbox te Leeuwarden. Hiermee wordt de kwaliteit vastgesteld om te bepalen of deze voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Meststoffenwet.

Per partij tot 2000 ton nemen wij 9 steekmonsters en maken daarvan een mengmonster. Daarna analyseert het laboratorium o.a. op: het droge stofgehalte en het organisch stofgehalte, zware metalen, stikstof, fosfaat en verontreinigingen zoals steen en glas. De resultaten worden verwerkt in een rapport door GRS Milieu. daarmee kan de afnemer bepalen hoe de compost mag worden toegepast op het land.

Bent u geïnteresseerd in een compostkeuring? Mail dan met Jeroen Kipp; planning @groundreearch.nl